Nätverket Vileda

Vileda - ett nätverk i Västernorrland

Vileda vill ta tillvara och samordna alla goda krafter i arbetet mot en ökad droganvändning och en liberalare attityd till narkotika. Initiativet kom ursprungligen från RFHL (Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare) FMN (Föräldrarföreningen mot narkotika) Föreningen Enhörningen i Sundsvall (Förening för nyktra missbrukare) samt Samverkansgruppen mot narkotika, där polis, tull, socialtjänst och kriminalvård ingår.

Vår svenska narkotikapolitik har varit framgångsrik och jämfört med övriga Europa så har Sverige än så länge ganska små problem med droganvändning. Men även här ökar den. Andelen ungdomar i grundskolan som prövat narkotika har fördubblats under senaste åren och även andra undersökningar, t.ex den värnpliktsundersökning som görs årligen visar samma tendens.

Vi har fått en ny trend liknande den på 70-talet, men IT-samhället gör att den får effektivare genomslag. Samtidigt har vi fått en ungdomsarbetslöshet som var okänd på 70-talet.

  • VILEDA anser att narkotikan aldrig får bli accepterad i vårt samhälle
  • VILEDA tror inte att myndigheter kan lösa problemet ensamma utan tror på en stark folkrörelse
  • VILEDA vill värna om vår svenska restriktiva drogpolitik och motarbetar alla ideer på att legalisera narkotika-användningen
  • VILEDA vill arbeta för alkohol-och drogfria alternativ både för ungdomar
    och vuxna
  • VILEDA vill hjälpa till att minska skador orsakade av alkohol och droganvändning.