NÄTVERKET  VILEDA

ARBETSUTSKOTT (AU):

Ledamöter

 

 

De ledamöter som blev valda för året 2013 är: Anita Andersson,  Rune Ljunggren, Oscar Gomez-Denis (SIMON), Ingrid Hegner (KFUM-Strand) och Christina Johansson. Samt valdes Susanne Rönholm som ersättare.

Arbetsutskot träffas några gånger under året. Den senaste mötet hade vi den 25 mars på KRIS lokaler..  De var ett givande Avstämningsmöte som behandlade verksamheten för året 2012.