Droger Ungdom Nätverk Kunskap

I mars månad 2010 kom ut en utvärdering av DUNK-metoden. Ett intressant läsning om arbete i DUNK Sundsvall de senaste åren.

 

Du kan läsa via länken:  LÄS Utvärdering 

 

Många narkomaner har varit kritiska mot att ingen reagerade och försökte stoppa dem när de började med narkotika.

DUNK är ett försök!

Syftet är att genom att ingripa snabbt, stoppa ett begynnande missbruk innan ett allvarligt beroende hunnit utvecklas.

DUNK är ett program som vänder sig till ungdomar och deras anhöriga när den unge har prövat narkotika vid ett eller flera tillfällen.

DUNK kan erbjudas på begäran av den unges anhöriga eller andra i nätverket.

DUNK inleds med en träff med den unge och alla viktiga personer i hans/hennes liv. Träffen leds av en erfaren nätverksledare. Sedan följer tio timmars utbildning om droger för den unge och de anhöriga.

DUNK  avslutas med en träff där nätverket planerar för framtiden

DUNK samordnas av  Nätverket Vileda.

DUNK är ett offensivt narkotikabekämpningsprogram

Ö Långgatan 37 C,  852 36 Sundsvall, Tel 060-12 40 03. Fråga efter Maria Åström.

KONTAKTA oss för mer information

E-post: natverketvileda@bredband.net