Vår Föreningen NÄTVERKET VILEDA är fortfarande i behov av ekonomisk stöd.

För tillfälle kan föreningen erbjuda medlemmarna att anmäla sig till nästa seminariet som anordnas av ENHÖRNINGEN den 8:e oktober 2013. Då är temat Självskadebeteendet.

 
I väntan på nästa aktivitet inom nätverket VILEDA vill Vi också göra Er uppmärksamma på nybildande av SIMON Västernorrland. Avdelningen har fått en start kapital från SIMON-riks och meningen är att starta med aktiviteter under slutet 2013.

Vill du vara med i SIMON Västernorrland?

Kontakta Ordförande Oscar Gomez-Denis via mobil 073 02 09 628 eller via mail oscar.gomez@natverketvileda.se.

                        

                    V  Ä  L  K  O  M  N  A

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&