Frågor och svar

Ta chansen och fråga oss om vårt arbete, droger och samhällsfrågor rörande narkotika. Du gör det enklast genom att skicka epost till info@natverketvileda.se. Vi publicerar inte ditt namn om du inte uttryckligen ber oss om det.

Fråga: Vad har Vileda för inställning till kemisk drogavvänjning, dvs antabus för alkoholister och metadon eller liknanden för narkomaner?

Svar: Vi har inte diskuterat antabus i större sammanhang men anser inte att antabus i sig löser alkoholproblem. Om den enskilde missbrukaren tycker at det kan vara ett vertyg för att hålla sig nykter under den tid som någon form av behandling pågår så är det OK. Fick också exempel från en av våra nyktra alkoholister att antabus har varit till hjälp för människor i situationer när de t ex vid personalfester konfronteras med alkohol. Antabus kan vara en försäkring mot att "trilla dit". Till skillnad från metadon och subutex är inte antabus en sinnesförändrande drog och inte jämförbar - det finns ingen svart marknad för antabus.

Metadon och subutex är de felsta Viledamedlemmar kritiska till och ett uttalande som antogs på ett Viledamöte avslutades så här:

"Permanenta inte missbruket med sprutor, subutex och metadon, utan ge narkomanerna chansen att bli drogfria - det är de värda."

Uttalandet gäller urholkningen av den restriktiva narkotikapolitiken som pågår samtidigt som riksdagen antagit en plan för hur den restriktiva  poliktiken ska förstärkas. Hörnstenarna i den s k Harm-reduction politik som bedrivs i de flesta europeiska länder är att tillhandahålla droger, t ex metadon, subutex och i en del länder heroin samt att dela ut sprutor.

I övrigt erbjuds injektionsrum, avsvalningsrum för ecstasypåverkade, information om hur man använder droger så ofarligt som möjligt m fl åtgärder som visar att samhället accepterat narkotikamissbruk. I Sverige valde vi en  annan linje under 80-talet och lyckades få stopp på det ökande narkotikamissbruket. Vileda anser att narkotika aldrig får betraktas som något normalt utan vill satsa de resurser som behövs för att få ner droganvändningen till 80-talsnivå. Vi tycker alltså inte att det är en bra strategi att dela ut metadon och subutex i någon större omfattning. Det har visat sig även i Sverige att där man startar beroendekliniker med utdelning av subtex, försämras möjligheterna att motivera narkomaner att bli drogfria. Efterfrågan ökar och det blir omöjligt att behålla det lilla subutexprojektet med stora behandlingsinsatser och målet drogfrihet..

Vi är tveksamma till om subutex bör ha någon annan roll än hjälp vid avgiftning. Enligt FASS är det livsfarligt att dricka alkohol i samband med subutex samt skadligt om man har leverskador. De flesta narkomaner har C-hepatit och en skadad lever. De flesta dricker också alkohol och att alla skulle bli helnykterister som får subutex verkar orealistiskt.  Dessutom är subutex populärare som missbruksmedel än metadon.

De svenska metadonprojekten har varit välskötta med höga krav för att delta, t ex att man ska ha gjort flera försök med drogfri behandling. Målet i teorin har varit drogfrihet. Eftersom det finns flera drogfria narkomaner som medlemmar i Vileda ökar tveksamheten även till metadonbehandlning i och med de negativa erfarenheter som vi får höra. Trots detta finns det kanske en grupp äldre missbrukare som kan behöva ett metadonprogram men alla ska ha rätt till andra rehabiliteringsinsatser. I nätverket Vileda känner vi inte till några hopplösa fall och tycker inte att unga människor ska stoppas in på "långvård" utan rehabiliteringsmöjligheter.

Fråga: Hur gör jag för att skicka in en fråga till nätverket VILEDA?

Svar: Skicka epost till info@natverketvileda.se. Vi publicerar inte ditt namn om du inte uttryckligen ber oss om det.